onsdag 12. september 2007

Litt om denne bloggen

Denne bloggen tar opp temaer knyttet til ikt og læring. Jeg tenker å presentere enkelte planer, bøker, artikler med mer, med mine refleksjoner knyttet til disse. Hva er egentlig digital kompetanse? Hva er det som utgjør denne? Kan man måle den? Nå som den nye læreplanen (K06) har gitt digital kompetanse status som "grunnleggende ferdighet", på lik linje med grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk, dukker det opp mange spørsmål.

Ingen kommentarer: