torsdag 23. oktober 2008

Digitale tavler og spesialundervisning

Når vi nå i stadig større grad får skolen med digitale tavler i klasserommene blir det viktig å sette fokus på hvordan slike tavler kan utnyttes i klasserommet. Hittil har det i hovedsak vært den ordinære undervisningen som har fått oppmerksomhet, men jeg mener at tavlene har et stort potensiale i spesialundervisningen og. Skjermen er jo stor, så for synshemmede virker jo koblingen åpenbar. Det interaktive aspektet er også interessant, kanskje spesielt for elever med psykiske utviklingshemminger eller elever som har store (og komplekse) lærevansker. Tavla vil kunne utnyttes som dagtavle med gjøremål i symbolform, den kan benyttes som begrepslæringsressurs og med den enkle bruken der penn eller finger direkte kan manipulere grafikk og tekst passer den også for elever som trenger et forenklet grensesnitt. Det er også mulig at tavla kan fungere for elever med oppmerksomhetsproblemer, kanskje er det slik at når disse elevene får lov å stå og bevege seg mens de arbeider bedres konsentrasjonen?

Det vi bør gjøre er å samarbeide med PPT om dette. Gjerne begynne med et halv dag der vi rett og slett prøver ut og diskuterer muligheter. Kanskje vi kan undersøke om det finnes rapporter eller opplegg som kan brukes.

Ingen kommentarer: