torsdag 23. oktober 2008

There's at brand new set of rules - constantlySteven Berlin Johnson
Steven Berlin Johnson er forfatter og kulturkritiker. Under et svært godt foredrag på HHL2008 argumenterte han for at barn og unge som spiller tilegner seg betydelig kompetanse. Som eksempler brukte han blant annet "World of Warcraft" der spillerne møter svært komplekse informasjonssystemer som innebærer egenskaper i hurtig å få oversikt over informasjon og så analysere denne. Informasjonen vises i utallige små bokser som er spredt ut over skjermen (her viste han en skjermdump), og spilleren må raskt skille ut viktig informasjon og så agere riktig på denne. Johnson viste også kompleksisteten i mange populære spill a la "Zelda", her må spilleren selv finne ulike strategier for å løse utfordringene og så komme seg videre. Spillerens suksess er avhengig av ferdighetene og kreativiteten til spilleren. Et annen litt interessant moment i dagens medieverden som Johnson kom inn på er fenomenet "LOST". TV-serien som jo er kjempepopulær har egentlig en struktur som ligner på et dataspills, og av denne grunn har man opplevd at seere danner forum og deler informasjon med hverandre. Et eksempel er bunkeren som er sentral i sesong to, her ble en fullstendig tegning av bunkeren publisert dagen etter at første episode fra bunkeren hadde blitt vist. Tegningen ble så videre kommentert og rettet. Johnson mener at vi ikke ville ha forstått LOST for noen år siden, men at dagens digitale verden har trenet oss i forståelsen av denne serien. Derfor er diskusjoner som "Er unaturlige fenomener lov?" og "Hvor er øya sannsynligvis plassert?". Serien har med andre ord hevet seg over historie- og biografinivået slike serier normalt er basert på (og som vi tidligere var begrenset til å forstå).

Det er flere momenter i det Steven Berlin Johnson foredro om som er til ettertanke for oss i Tromsø. Synet på elevenes komplekse spillkompetanse og verdsetting av denne er helt klart noe å diskutere. En annen sak er å vurdere hvorvidt vi legger våre prosjekter opp slik at elevene også i pedagogisk sammenheng utvikler denne kompetansen. På den måten sikrer vi at alle elever får mulighet til å utvikle denne formen for digital kompetanse, og vi setter også fokus på nødvendig lærerkompetanse!

Boka "Everything bad is good for you" ble referert mange ganger og er tydeligvis en bestseller.

Ingen kommentarer: