torsdag 23. oktober 2008

Skåttish søksess

Forskjellige skotske untdanningsinstitusjoner og -myndigheter presenterte ulike prosjekter som har hatt suksess under HHL2008. Et av prosjektene, i Aberdeen, gikk på bruk av Nintendo DS i undervisningen. I hovedsak dreide det seg her om å spille et hundespill. Litt interessant er det at de brukte elever som allerede kunne spillet som "Top Dogs", altså mentorer. Spillet "Nintendogs" har mange interessante elementer, hundene kan tjene penger, de trenger mat og stell og slik lærer elevene flere viktige momenter. Elevene abeidet med mye større tall enn de normalt kunne, og dette lærte de seg helt av seg selv. "Jeg har £640 og mangler da £37,5.....". Spillet passer for unge elever, og de kan til og med få hjemmelekser der de for eksempel skal vaske hundene og gå tur med dem. Analoge aktiviteter som runeskraping og pergamenttegning utflylte de digitale. Litt kult at ungene også blogget om hundene sine. At ungene hadde høyt læringstrykk er det ikke tvil om. Et fiffig prosjekt.

Skottene fortale også litt om et prosjekt basert på motivasjonsteori, men jeg klarte ikke helt å se koblingen til håndholdt teknologi, prosjektet var heller ikke særlig aktuelt for oss. Også en informasjonsøkt om håndhold infrastruktur i West Lothian var relativt uinteressant. Men de bruker mye av pengene sine på teknologi og infrastruktur…..

Ingen kommentarer: