fredag 14. november 2008

Djanogly


Bak det spennende, men i utgangspunktet intetsigende, navnet "Djanogly", finner vi en av englands mest spennende skoler. Djanogly City Academy Nottingham er en "monsterskole" med 1650 elever, mange av disse "underprivileged". Skolen er en spesialistskole som ligger direkte under Dcsf (utdanningsdepartementet). Skolen har IKT som spesialfelt, elevene benytter IKT i undervisningen i utstrakt grad. Leder for skolen Mike Butler var på skolelederkonferansen på Lillestrøm i november 2008, han kom med flere utsagn som var til ettertanke.
"Det er ikke snakk om hvor mange elever per datamaskin, men snarere antall
datamaskiner per elev"
og
"Det er snakk om det papirløse klasserom"
signaliserer klart hvor store ambisjoner skolen har når det gjelder bruk av IKT i undervisningen. Læreplanene er totalt endret, det er ikke lengre snakk om fag på den gamle måten, og når de lyser ut stillinger søker de etter lærere som har "elever" som fag!
"The future is not what it used to be"
er et megetsigende slagord som beskriver hvordan skolen har tatt inn over seg den store endringen som har skjedd i skolen i de siste årene, og ikke minst når det gjelder hvordan fremtiden til dagens unge ser ut. Den er ikke forutsigbar, og garantert i mye større grad preget av endring og dynamikk.


Så, kanskje et skolebesøk til Nottingham hadde vært noe å tenke på?

Ingen kommentarer: