fredag 19. desember 2008

Digital kompetanse i små doser


Lærere er travle folk, ofte så travle at de ikke rekker å arbeide med egen faglig utviking. Dette er kilde til mye dårlig samvittighet ute i skolene. For lærere er svært opptatt av egen kompetanse, følelsen av å ha kontroll i klasserommet henger nøye sammen med faglig trygghet. Og så pedagogisk kompetanse, da. Hvordan kan man så gripe fatt i dette? Hvordan få kompetanseheving inn i en allerede full arbeidsdag? I Tromsø har vi nå så vidt begynt å prøve ut en alternativ strategi til lange kursdager og krevende opplegg. Vi kaller strategien for "Smartere bruk", ideen er å lage opplegg som er svært konkrete, matnyttige og ikke for avanserte. Tanken er at vi da kanskje klarer å få lærere til å sakte men sikkert utvikle egen digital kompetanse. Hvis lærere setter av 15 minutter i uka vil de i løpet av året ha arbeidet med egen kompetanse i omkring 10 timer. Det tilsvarer 1,5 kursdager, men mer interessant er at de lærer mer gjennom små jevnlig drypp, enn av store og tunge bolker. Det er i hvert fall hypotesen. For at et slik kort opplegg skal virke har forsøker vi å holde oss innenfor følgende ramme:

  • Hvert opplegg skal kunne gjennomgås på 5-10 minutter
  • Oppleggene skal være mulige å ta direkte i bruk
  • Læreren skal kunne kjenne seg igjen i opplegget, altså at vi tar utgangspunkt i en aktuell situasjon
  • Oppleggene skal presenteres multimodalt, video, tale, tekst og bilder.

Så får vi se hvordan dette blir mottatt, foreløpig er det julekalenderen som er forsøksordningen.

Ingen kommentarer: