fredag 19. desember 2008

Kjønn og karakterer og sånt...


Jenter er flinkere enn gutter på skolen, nesten i alle fag. Det meste av fokuset har vært rettet mot "kjernefagene", man har prøvd å finne svar på hvorfor jenter er flinkere i norsk og matematikk. Naturfag har også vært satt under lupen. Praktisk-estetiske fag, derimot, de har det vært mer stille rundt. Det er litt rart, på en måte. Er ikke disse fagene så viktige? Eller, er det ikke karakterforskjeller her? Saken er at i flere statistikker er det faktisk bare i kroppsøving at guttene skårer bedre enn jentene, med kanskje 0,3 karakterpoeng eller så. I de andre fagene er jentene, som vanlig, bedre enn guttene. I de gode gamle teorifagene er det jo greit, der kan vi snakke om motivasjon, modenhet, interesser og så videre når vi skal forklare hvorfor jentene er flinkere enn oss gutter. I de praktisk-estetiske fagene gjelder selvsagt det samme, i hvert fall til en viss grad. Men - det kommer andre faktorer med spillet her. Kunstnerisk sans eller evne, for eksempel. Kan dette ha noe med kjønn å gjøre, eller snakker vi igjen kun om interesser, modenhet også videre? Eller, hva med fysikk? Guttene blir jo etter hvert sterkere enn jentene. Det er kanskje ikke så rart, da, at de får bedre karakterer enn jentene i dette faget? Fysikk er bra for guttene i karaktersammenheng. Så lenge det er snakk om grovmotorikk, vel og merke. For finmotorisk virker det jo som om jentene er bedre, de er flinkere i tegning, skriving, hekling, strikking og så videre.


Poenget er selvsagt at man trenger å få fokus på hvordan vurdering i praktisk-estetiske fag foregår. Målet må være at kjønn ikke spiller noen rolle i seg selv, altså at rene fysiske forskjeller på kjønnene avgjør karakter. Gutter med dårlig finmotorikk burde kunne få gode karakterer i kunst og håndverk, og sene og svake jenter (spissformulert, som du skjønner) burde kunne få gode karakterer i gym. Kanskje man rett og slett burde bruke en annen vurderingsform enn karakterer i disse fagene?

Ingen kommentarer: