lørdag 16. oktober 2010

Digitale læringsressurser

Digitale læringsressurser? Eller objekter? Eller læremidler? Eller læreverk? Eller? Digitale læringsressurser (DLR) er et ikke helt uproblematisk begrep, "digital" er jo forsåvidt greit nok, "læring" også. Men "ressurs"? Det er et vagt begrep, og ressurser kan være så mangt, både i størrelse og form. I Bokmålsordboka er den relevante definisjonen "hjelpekilde". Altså en digital læringshjelpekilde. Da blir begrepet litt mer håndfast, men fremdeles er begrepet nokså vidt. Det ser man også når man søker etter DLR-er på internett. Man får opp bilder, lydfiler, filmer, presentasjoner og wordfiler, men også omfattende programmer og nettsteder. Skillet mellom "ressurs" og "objekt" blir dermed aktuelt. I EUN-prosjektet "Learning Resource Exchange" skilles det mellom objekt og ressurs ved at enkle filer som bilder og lydklipp angis som "objekter", mens litt mer komplekse filer og programmer blir stemplet "ressurs". Forholdet mellom digitale læringsressurser og digitale læremidler er et annet sentralt skille. Digitale læremidler kan være ressurser, men de kan også være samlinger av ressurser. Det kan med andre ord være greit å se på læremidler som noe mer overordnet, større og sammensatt. På denne måten kan man se på objekter som det minste elementet, det som danner grunnlaget for mange ressurser. Samlinger av ressurser som danner en logisk enhet blir da utgangspunktet for læremiddelet. Og så "digitale læreverk"? Etter min oppfatning kan man sidestille læreverk og læremiddel, men hvis man lager en digital versjon av et analogt læreverk, så blir det kanskje riktigere å benytte læreverk enn læremiddel.

2 kommentarer:

TDM sa...

Forholdet mellom ressurs, læremiddel og læreverk kan være problematisk. Et skille jeg mener det er viktig å vurdere er om objektet/ressursen/lærmiddelet er utviklet med tanke på bruk i opplæring i den situasjone det ønskes/tenkes brukt, eller ikke. Dette er blant annet viktig når man skal lage kriterier for utvikling av læremidler, og det bør generelt stilles stengere krav til denne type ressurser. Dermed ikke sagt at ikke andre typer objekter, elementer eller ressurser skal kunne brukes i læringsøyemed, men det er en annen sak.

Gunstein sa...

Enig der. Du setter skille mellom "Digital ressurs" og "Digitale læringsressurs". Og det er et viktig skille.