onsdag 13. oktober 2010

Leading leaders

Nylig var vi noen fra jobb som møtte Andrew Sierant, prosjektlederen for Bectas "Self-review framework", den engelske versjonen som vår "Skolementor" er basert på. Møtet var spesielt i seg selv, Becta er i ferd med stenges ned som del av britenes kutt i offentlig sektor, men for oss var møtet spesielt fordi vi fikk mulighet til å snakke med en kunnskapsrik og svært engasjert mann som arbeider med de samme sakene som oss. Andrew fortalte mye spennende, og vi fikk mange innspill til vårt videre arbeid, men en ting har vi diskutert spesielt i etterkant: "Leading leaders", en nettverk der skoleledere som har kommet langt med utvikling av en "digital organisasjon" på sin skole hjelper andre som har kommet kortere. Dette er en ide vi ønsker å diskutere med ressurspersoner i vårt nettverk. Tanken er at vi kan identifisere skoler som virker å ha kommet langt når det gjelder ulike sider av digital kompetanse, og så forsøke å få benytte lederne ved disse skolenes om veiledere for skoler som ønsker å utvikle seg, men som trenger hjelp. Modellen kan selvsagt også fungere på kommunenivå. Så, kanskje vi klarer å holde kontakten med Sierant etter at Becta er nedlagt, og på denne måten få innspill til hvordan et slikt nettverk kan organiseres.

Ingen kommentarer: