fredag 5. mars 2010

Kvalitet i digitale læringsressurser

Tidligere ITU, nå Senter for IKT i utdanningen, har i en tid arbeidet med kvalitetskriterier for digitale læringsressurser. Kriteriene er delt opp i to kategorier; tekniske og pedagogiske. De førstnevne er konkret og presist formulert, mens de sistnevnte mer legger opp til refleksjon og i mindre grad definerer den riktige løsning. Etter å ha satt meg inn i en del av de artikler, foredrag, nettsteder o.l. som finnes om kvalitet i digitale læringsressurser, er det to ting som slår meg. Først, mange er veldig opptatte av de tekniske kriteriene, kanskje ikke så rart siden disse tross alt er enklere å definere. Det er jo dessuten viktig å ha dette på plass, ingen tvil om det. Det andre som slår meg er hvor tilfeldig mange skoler velger læremidler, også de tradisjonelle. Et par rapporter jeg kom over beskriver hvordan mange skoler foretar innkjøp av lærebøker, her beskrives prosesser jeg kjenner igjen fra mine arbeidsår i skolen. Det mangler en mer klar definisjon av kvalitet i læremidler, eller i hvert fall klargjøring av kvalitetsområder. For det er jo greit nok at læremidlene skal brukes i ulike kontekster og av ulike lærere, og at kvaliteten dermed blir vanskelig å definere, men noen viktige spørsmål burde man kunne oppfordre bestillere, utviklere og brukere å stille. De digitale læringsressursene skal vurderes på denne måten, altså ved at man vurderer ulike nøkkelspørsmål og ut fra disse vurderer hva som bestemmer kvalitet i det enkelte tilfelle. Det blir interessant å se hvordan "sektoren" (typisk byråkratispråk;)) tar imot kriteriene. Med litt engasjement fra ulike miljøer kan det tenkes at kriteriene kan bli riktig så bra på litt sikt. For det er bare første utkast som presenteres nå om noen dager.

Ingen kommentarer: