mandag 15. februar 2010

Learning resource exchange


Learning resource exchange er et pågående EUN-prosjekt der det gjennom flere ulike delprosjekter, skal arbeides for å sikre bedre (gjen-)bruk av digitale læringsressurser over landegrensene. I den delen av prosjektet som jeg deltar i, er det fokus på å identifisere læringsressurser som kan egne seg for bruk over landegrensene. Det er lite konkrete krav til en slik læringsressurs. Ut over at den enkelt må kunne tas i bruk i andre land, er det i grunnen kun krav om at ressursen er Creative Commons-merket (eller tilsvarende). Etter å ha "deplet" litt rundt har oppgaven vist seg vanskeligere enn først antatt. Hvis det er noen der ute (og det er det sikkert) som kjenner til ressurser som kan passe i denne sammenhengen, vil jeg gjerne ha tips om dette. Meningen er at man til slutt skal sitte på en internasjonal ressursbase med DLRer som enkelt kan tas i bruk uansett språk og nasjonalitet. Så får vi se hvordan dette går....

Ingen kommentarer: