onsdag 10. februar 2010

Trygg bruk-dagen 2010

9. februar var den internasjonale Trygg bruk-dagen. Mediestilsynets "Trygg bruk" arrangerete et flott seminar på Union scene i Drammen. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen hadde et innlegg om barn, skole og internett sett fra et politisk ståsted. I løpet av dagen fikk vi også litt statistikk og informasjon om trender på "digital dømmekraft"-området, og dessuten fikk vi presentert noen forskningsperspektiver på digital kompetanse. Senteret vårt ble presentert av Torbjørn D. Moe. Erik Westrum hadde tatt med seg noen av sine gamle elever fra Åskollen skole i Drammen, de hadde interessante og velformulerte perspektiver på bruk av digitale verktøy i undervisningen. Et moment jeg merket meg var overgangen fra barneskole til ungdomskole. Det var tydelig at elevene ikke følte at de fikk brukt de ferdighetene de hadde tilegnet seg på barneskolen på skikkelig vis.

Ingen kommentarer: